Garving av lammeskinn

Garving av lammeskinn

Garving må til for alt skinn, for at læret ikke skal tørke inn og bli hardt. Forskjellige garvemetoder gir forskjellig resultat, og valg av garvemetode blir derfor en avveining mellom egenskapene til det ferdiggarvede skinnet opp mot garvestoffene som blir brukt. Hvilken metode som er mest miljøvennlig er også diskutabelt. Velger man den mest miljøvennlige garvingen, som nok er mimosagarvede skinn eller andre vegetabilske garvemåter, kan ikke skinnene vaskes, da skinnet blir stivt hvis det blir vått. De må derfor renses hvis de skal rengjøres. Kromgarvede skinn er de som tåler vask best.

KROMGARVING

Garver man med krom, blir skinnet vaskbart fordi garvingen gjør at skinnet ikke stivner når det blir vått. Våre vaskbare soveskinn er garvet med krom-3 og kan vaskes i maskin på ullprogram når det trengs, og de tåler å bli gjennomvått uten å ødelegges. Krom som benyttes til garving er 3-verdig (Cr+3). Dette er en naturlig kromtilstand som finnes i ulike forbindelser i oss, i mat og i naturen rundt oss og som ikke anses som spesielt giftig. Cr+3 brukes bl.a som kosttilskudd for de som ikke får i seg nok krom gjennom daglig kosthold. 6-verdig krom (Cr+6) derimot, er svært giftig og helseskadelig. Dette brukes i dag ikke i noen form i garveprosesser, da det er forbudt. Det er mange år siden man gikk bort fra å bruke 6-verdig krom i garveprosesser på grunn av den høye helsefaren. Mye av skepsisen til kromgarving har nok bakgrunn i det som ble gjort da. Ved bruk av Cr+3 i garveprosesser i dag, kan industrien gjenvinne krom fra utslippene og bruke dette på ny i garveprosessen. Dette er med på å holde utslippene av krom fra garveindustrien svært lave.

Soveskinnene våre er Nature-tex godkjent for bruk til spebarn, og der er ingen rester etter rense- og garveprosesser i skinnet. Australian Wool Testing Authority har godkjent skinnene for bruk til spedbarn. Les mer på AWTAs nettside. Leverandøren av skinnene er sertifisert for Animal Welfare. Les mer på sertifiseringsorganets nettside.

Kromgarvede skinn kan vaskes på ullprogram 30 grader med f eks Nøstebarns økologiske ullsåpe

PLANTEGARVING

For å gi deg som kunde flere valgmuligheter tilbyr vi også Mimosagarvede skinn.

Enkelte planter, som for eksempel mimosa egner seg til garving. Plantegarvet skinn ser likt ut og har samme bruksområde som det vaskbare skinnet, men blir stivt hvis et blir vått. Vårt mimosagarvete skal derfor kun ristes, og søl tørkes av på pelssiden, eventuelt med en fuktig klut. Trenger det mer rengjøring må det renses.

RELUGANGARVING

Relugan er et syntetisk garvemiddel. Relugangarvede skinn er vaskbare, men vil endre seg noe ved vask, kanskje bli litt fastere og litt mer ruglete i læret. Vi har valgt vekk denne typen skinn fordi de ikke ble like vaskbare som kromgarvete skinn og heller ikke like naturlige som mimosagarvete skinn.

For mer informasjon viser vi til følgende linker som omhandler garving og krom:

PDF-dokument med informasjon om garving og krom (engelsk)
UiO Kjemisk Institutt - Periodesystemet: Cr
Krom - fakta og historie

SELVRENSENDE SOVESKINN

Soveskinn inneholder lanolin (ullfett) også etter rensing og garving, og er av den grunn nærmest selvrensende og trenger sjelden vask. Lufting og banking er ofte tilstrekkelig. Avhengig av renseprosessene ved garving vil ulike metoder fjerne mer eller mindre av dette ullfettet. Lukter det nye skinnet ”sau”, så er mye lanolin bevart, mens luktfrie skinn inneholder mindre lanolin. Jo mer lanolin, jo bedre selvrensende effekt og jo mer motstandsdyktig mot skitt og smuss. Sauelukt i det nye skinnet vil forsvinne over tid ved bruk og lufting.

Garving av lammeskinn

Garving må til for alt skinn, for at læret ikke skal tørke inn og bli hardt. Forskjellige garvemetoder gir forskjellig resultat, og valg av garvemetode blir derfor en avveining mellom egenskapene til det ferdiggarvede skinnet opp mot garvestoffene som blir brukt. Hvilken metode som er mest miljøvennlig er også diskutabelt. Velger man den mest miljøvennlige garvingen, som nok er mimosagarvede skinn eller andre vegetabilske garvemåter, kan ikke skinnene vaskes, da skinnet blir stivt hvis det blir vått. De må derfor renses hvis de skal rengjøres. Kromgarvede skinn er de som tåler vask best.

KROMGARVING

Garver man med krom, blir skinnet vaskbart fordi garvingen gjør at skinnet ikke stivner når det blir vått. Våre vaskbare soveskinn er garvet med krom-3 og kan vaskes i maskin på ullprogram når det trengs, og de tåler å bli gjennomvått uten å ødelegges. Krom som benyttes til garving er 3-verdig (Cr+3). Dette er en naturlig kromtilstand som finnes i ulike forbindelser i oss, i mat og i naturen rundt oss og som ikke anses som spesielt giftig. Cr+3 brukes bl.a som kosttilskudd for de som ikke får i seg nok krom gjennom daglig kosthold. 6-verdig krom (Cr+6) derimot, er svært giftig og helseskadelig. Dette brukes i dag ikke i noen form i garveprosesser, da det er forbudt. Det er mange år siden man gikk bort fra å bruke 6-verdig krom i garveprosesser på grunn av den høye helsefaren. Mye av skepsisen til kromgarving har nok bakgrunn i det som ble gjort da. Ved bruk av Cr+3 i garveprosesser i dag, kan industrien gjenvinne krom fra utslippene og bruke dette på ny i garveprosessen. Dette er med på å holde utslippene av krom fra garveindustrien svært lave.

Soveskinnene våre er Nature-tex godkjent for bruk til spebarn, og der er ingen rester etter rense- og garveprosesser i skinnet. Australian Wool Testing Authority har godkjent skinnene for bruk til spedbarn. Les mer på AWTAs nettside. Leverandøren av skinnene er sertifisert for Animal Welfare. Les mer på sertifiseringsorganets nettside.

Kromgarvede skinn kan vaskes på ullprogram 30 grader med f eks Nøstebarns økologiske ullsåpe

PLANTEGARVING

For å gi deg som kunde flere valgmuligheter tilbyr vi også Mimosagarvede skinn.

Enkelte planter, som for eksempel mimosa egner seg til garving. Plantegarvet skinn ser likt ut og har samme bruksområde som det vaskbare skinnet, men blir stivt hvis et blir vått. Vårt mimosagarvete skal derfor kun ristes, og søl tørkes av på pelssiden, eventuelt med en fuktig klut. Trenger det mer rengjøring må det renses.

RELUGANGARVING

Relugan er et syntetisk garvemiddel. Relugangarvede skinn er vaskbare, men vil endre seg noe ved vask, kanskje bli litt fastere og litt mer ruglete i læret. Vi har valgt vekk denne typen skinn fordi de ikke ble like vaskbare som kromgarvete skinn og heller ikke like naturlige som mimosagarvete skinn.

For mer informasjon viser vi til følgende linker som omhandler garving og krom:

PDF-dokument med informasjon om garving og krom (engelsk)
UiO Kjemisk Institutt - Periodesystemet: Cr
Krom - fakta og historie

SELVRENSENDE SOVESKINN

Soveskinn inneholder lanolin (ullfett) også etter rensing og garving, og er av den grunn nærmest selvrensende og trenger sjelden vask. Lufting og banking er ofte tilstrekkelig. Avhengig av renseprosessene ved garving vil ulike metoder fjerne mer eller mindre av dette ullfettet. Lukter det nye skinnet ”sau”, så er mye lanolin bevart, mens luktfrie skinn inneholder mindre lanolin. Jo mer lanolin, jo bedre selvrensende effekt og jo mer motstandsdyktig mot skitt og smuss. Sauelukt i det nye skinnet vil forsvinne over tid ved bruk og lufting.

Search engine powered by ElasticSuite © 2019 Nøstebarn. All rights reserved.