Dyrevelferd

Dyrevelferd

"Omtanke for store og små" er en av grunnstenene Nøstebarn er bygget på, det er viktig for oss at ingen skal måtte lide for at våre barn skal ha det godt. Fordi klærne vi tilbyr er laget av materialer vi får fra dyr, er dyrevelferd naturligvis noe vi er ekstra opptatt av. All ullen i Nøstebarns klær er IVN-sertifisert, en godkjenning som sikrer produksjonsleddene helt tilbake til at sauene også har det godt. Når bøndene får riktig pris for ullen de selger, har de bedre mulighet til å gi sauene god plass og godt stell. Og kanskje blir ullen også ekstra fin da?

Dyrevelferd

"Omtanke for store og små" er en av grunnstenene Nøstebarn er bygget på, det er viktig for oss at ingen skal måtte lide for at våre barn skal ha det godt. Fordi klærne vi tilbyr er laget av materialer vi får fra dyr, er dyrevelferd naturligvis noe vi er ekstra opptatt av. All ullen i Nøstebarns klær er IVN-sertifisert, en godkjenning som sikrer produksjonsleddene helt tilbake til at sauene også har det godt. Når bøndene får riktig pris for ullen de selger, har de bedre mulighet til å gi sauene god plass og godt stell. Og kanskje blir ullen også ekstra fin da?

Alle som bruker ull skal ha det godt

alle som bruker ull skal ha det godt

MULESING-FRI ULL

Merinosauen har folder rundt endetarmsåpningen hvor hudlarver trives og kan forårsake store plager og infeksjoner hos sauen. For å unngå dette, skjæres i noen land hudfoldene på sauen vekk. Det gjøres ofte uten bedøvelse og er derfor svært smertefullt for dyrene. Dette inngrepet kalles mulesing og er klart i strid med vår grunntanke, og vi kan derfor betrygge kundene våre med at vår ull er mulesing-fri. Sauene som vår ull kommer fra er ikke utsatt for dyremishandling som dette. Både GOTS- og IVN-godkjenningen sikrer dette, les mer om vår miljømerking her.

Våre soveskinn kommer fra en annen variant av merinorasen, en blandingsrase hvor sauerasen English breed sheep, er iblandet. Denne krysningsrasen har ikke så store og mange hudfolder som ren merinorase og har derfor ikke samme problem med larveangrep. Merinoullen vi bruker i produktene våre kommer fra sauer i Sør-Amerika (Argentina) og litt fra sauer i Europa. Disse stedene er larvene ikke et problem.

MULESING-FRI ULL

Merinosauen har folder rundt endetarmsåpningen hvor hudlarver trives og kan forårsake store plager og infeksjoner hos sauen. For å unngå dette, skjæres i noen land hudfoldene på sauen vekk. Det gjøres ofte uten bedøvelse og er derfor svært smertefullt for dyrene. Dette inngrepet kalles mulesing og er klart i strid med vår grunntanke, og vi kan derfor betrygge kundene våre med at vår ull er mulesing-fri. Sauene som vår ull kommer fra er ikke utsatt for dyremishandling som dette. Både GOTS- og IVN-godkjenningen sikrer dette, les mer om vår miljømerking her.

Våre soveskinn kommer fra en annen variant av merinorasen, en blandingsrase hvor sauerasen English breed sheep, er iblandet. Denne krysningsrasen har ikke så store og mange hudfolder som ren merinorase og har derfor ikke samme problem med larveangrep. Merinoullen vi bruker i produktene våre kommer fra sauer i Sør-Amerika (Argentina) og litt fra sauer i Europa. Disse stedene er larvene ikke et problem.

ØKOLOGISK DYREHOLD

Ullen i klærne fra Nøstebarn kommer fra land i Sør-Amerika der de har utviklet lover og kontrollsystemer for økologisk landbruk, disse er tilpasset kravene i målgruppen deres (Europa og USA). Sør-Amerika har derfor det største produksjonsvolumet av kontrollert økologisk dyrehold.

Det er utelukkende ull fra Estancias (gårder) som deltar i Prolana-programmet, støttet av den argentinske regjeringen, som benyttes i våre klær. Prolana støtter medlemmene sine ved bistand og utdanning innenfor alle aspekter vedrørende sauehold og utvinning av ull. Dette statlige programmet forholder seg til de retningslinjene som vestlige industriland krever for økologisk dyrevelferd. I tillegg til de strenge kravene for økologisk dyrehold, blir det hvert år gjennomført kontroll av dyreholdet gjennom sertifiseringen med Naturtekstil IVN BEST eller GOTS. Disse kontrollene omfatter hele vareflyten fra fiberproduksjon til det ferdige produktet.

ØKOLOGISK DYREHOLD

Ullen i klærne fra Nøstebarn kommer fra land i Sør-Amerika der de har utviklet lover og kontrollsystemer for økologisk landbruk, disse er tilpasset kravene i målgruppen deres (Europa og USA). Sør-Amerika har derfor det største produksjonsvolumet av kontrollert økologisk dyrehold.

Det er utelukkende ull fra Estancias (gårder) som deltar i Prolana-programmet, støttet av den argentinske regjeringen, som benyttes i våre klær. Prolana støtter medlemmene sine ved bistand og utdanning innenfor alle aspekter vedrørende sauehold og utvinning av ull. Dette statlige programmet forholder seg til de retningslinjene som vestlige industriland krever for økologisk dyrevelferd. I tillegg til de strenge kravene for økologisk dyrehold, blir det hvert år gjennomført kontroll av dyreholdet gjennom sertifiseringen med Naturtekstil IVN BEST eller GOTS. Disse kontrollene omfatter hele vareflyten fra fiberproduksjon til det ferdige produktet.

  1. close
  2. close

ANGORA - SKANDINAVISK OPPDRETT

Det er kun angoragarnet vårt som inneholder ull fra angorakanin. Spinneriet som produserer garnet til Nøstebarn er miljøgodkjent i Danmark, og de garanterer at angoraullen som brukes i angoragarnet har vært, og er, fra kaniner i dansk, svensk og norsk oppdrett.

Spinneriet opplever dessverre at det blir vanskeligere å få tak i angora av den beste kvaliteten fra skandinaviske oppdrettere, da de fleste har sluttet med angorakaninoppdrett. Dette er grunnen til at Nøstebarn kun tilbyr Angoragarn i farge naturhvit. I lys av avsløringene om grov dyremishandling i den kinesiske angoraoppdretten, vil spinneriet fremover kreve å få skriftlig garanti og dokumentasjon om ullens opprinnelsesland, slik at de kan legge denne frem for kundene. Hvis oppdrettere i fremtiden ikke kan dokumentere at de behandler dyrene etisk korrekt, vil spinneriet heller stoppe produksjonen av Angoragarn.

  1. close
  2. close

ANGORA - SKANDINAVISK OPPDRETT

Det er kun angoragarnet vårt som inneholder ull fra angorakanin. Spinneriet som produserer garnet til Nøstebarn er miljøgodkjent i Danmark, og de garanterer at angoraullen som brukes i angoragarnet har vært, og er, fra kaniner i dansk, svensk og norsk oppdrett.

Dessverre opplever spinneriet at det blir vanskeligere å få tak i angora av den beste kvaliteten fra skandinaviske oppdrettere, da de fleste har sluttet med angorakaninoppdrett. Dette er grunnen til at Nøstebarn kun tilbyr Angoragarn i farge naturhvit. I lys av avsløringene om grov dyremishandling i den kinesiske angoraoppdretten, vil spinneriet fremover kreve å få skriftlig garanti og dokumentasjon om ullens opprinnelsesland, slik at de kan legge denne frem for kundene. Hvis oppdrettere i fremtiden ikke kan dokumentere at de behandler dyrene etisk korrekt, vil spinneriet heller stoppe produksjonen av Angoragarn.

Se vårt utvalg av klær i merinoull

Se vårt utvalg av klær i merinoull

Search engine powered by ElasticSuite © 2019 Nøstebarn. All rights reserved.