Nøstebarn og miljømerking

Nøstebarn og miljømerking

De fleste av våre plagg er økologimerket/sertifisert av IVN (Internasjonal Forening for Naturtekstilbedrifter) i Tyskland. IVN er et uavhengig organ som sammen med andre tilsvarende organ rundt i verden har utarbeidet standarden GOTS (Global Organic Textile Standard). GOTS garanterer økologisk fremstilling av råmateriale, miljøvennlige produksjonsprosesser og avfallshåndtering, trygge arbeidsforhold og at garn/tekstil ikke inneholder farlige stoffer.

Hva betyr miljømerkingen?

Ikke alle vet at miljømerking og økologimerking er to forskjellige ting.

MILJØMERKING

Miljømerker skal sikre at ferdige tekstiler ikke inneholder skadelige stoffer. Miljømerking sier noe om hvilke stoffer som ikke er tillatt i tekstilene. Alle andre stoffer er da tillatt inntil de som utarbeider retningslinjene eventuelt får nye opplysninger om stoffer/kjemikalier som bør forbys fordi de er skadelige eller er mistenkt for å være skadelige. Miljømerking er ment å oppfordre til at industrien legger om til mer miljøvennlig produksjon.

ØKOLOGIMERKING

Det er forskjell på om fibrene er økologiske eller om det ferdige plagget er økologisk. Er kun fibrene økologisk, sier det ingen ting om behandlingen etterpå. Er plagget sertifisert som økologisk stiller det ekstra strenge krav fordi de definerer hvilke stoffer som er tillatt til bruk i fremstilling av økologiske tekstiler. For produsentene er det lettere å forholde seg til en liste over tillatte stoffer enn en liste med forbudte stoffer som stadig endrer seg når man finner nye stoffer å forby. Økologimerking krever også mer av fremstillingen av produktene (alt fra arbeidsforhold til utslipp) enn miljømerking alene gjør.

Ivn & Gots

GOTS-standarden krever at minimum 90% av fibrene i et tekstil skal være naturlig fiber (dvs. av plante- eller dyrefiber, som f.eks. bomull, ull, silke), maks 10% kan være syntetisk. For sokker og sportstøy kan 25% være syntetisk. I tillegg må 70% av de naturlige fibrene være av sertifisert økologisk opprinnelse.

GOTS har også en høyre grad av sertifisering som heter GOTS Organic, hvor 90% av de naturlige fibrene må være av økologisk opprinnelse. Med økologisk opprinnelse menes at det skal være av såkalt kbA- eller kbT-kvalitet. KbA vil si at det stammer fra sertifisert økologisk produksjon (bomull), mens kbT vil si at det stammer fra sertifisert økologisk dyrehold (ull).

IVN anser GOTS-standarden som et minimum av det som kreves for økologiske tekstiler og har i tillegg sin egen standard som de sertifiserer etter. Denne heter IVN BEST (eller bare BEST).
BEST krever at 100% av fibrene i et tekstil eller et plagg skal være av naturlige fibre og at 100% av dette skal være av kbA-/kbT-kvalitet. Syntetiske fibre kan bare brukes i opp til 5% for tilbehør (som knapper/glidelåser m.m. eller som elastikk i bråt eller blonder). Listen over tillatte stoffer til produksjon og farging er også strengere for BEST enn for GOTS.

Se linkene under for mer informasjon om IVN og GOTS:

www.naturtextil.com
www.gots-certification.org

Øko-tex 100

Vi har også produkter som er godkjente etter Øko-tex 100-standarden.

Øko-tex 100 er en godkjenning som også utføres av uavhengige organer, og som har vært i markedet en del lenger enn GOTS. Standarden er utarbeidet av to test-institutt i Tyskland og Østerrike og er mye benyttet.
Øko-tex 100 sikrer at produkter ikke inneholder stoffer som kan gi helseplager eller er skadelige for mennesker. Produktene testes av uavhengige laboratorier for innhold av skadelige stoffer etter liste over tillatte grenser.
Øko-tex 100 sier ikke noe om produktet er økologisk eller om fremstilling og produksjonsprosesser. Standarden sier bare noe om innholdet av skadelige stoffer i ferdig produkt.
Standarden deles inn flere produktklasser (med ulike krav) etter hvor nær huden produktene brukes. Den strengeste er produktklasse 1, som er for produkter som benyttes til baby og barn opp til 3 år (f.eks. soveskinn, tøyleker, sengetøy).

Se linken under for mer informasjon om Øko-tex 100:

www.oeko-tex.com

Det er ikke alle våre leverandører som er IVN-godkjente, eller som har produkter som er GOTS-, BEST- eller Øko-Tex 100-sertifisert. Vi etterstreber at alle våre produkter skal ha en slik godkjenning eller kunne vise til at de er trygge for miljø og forbruker. All ull som brukes i våre klær er kbT-sertifisert, selv om det ferdige produktet ikke nødvendigvis er GOTS/BEST-godkjent. Noen av våre produsenter er små, og slike godkjenninger medfører kostnader for produsentene. Ullen som inngår i produktene er likevel sertifisert, og plaggene er produsert i europeiske land som har strenge krav til arbeidsforhold og utslipp.

Trykk på knappen under for sertifiseringer etter produkt

Nøstebarn og miljømerking

De fleste av våre plagg er økologimerket/sertifisert av IVN (Internasjonal Forening for Naturtekstilbedrifter) i Tyskland. IVN er et uavhengig organ som sammen med andre tilsvarende organ rundt i verden har utarbeidet standarden GOTS (Global Organic Textile Standard). GOTS garanterer økologisk fremstilling av råmateriale, miljøvennlige produksjonsprosesser og avfallshåndtering, trygge arbeidsforhold og at garn/tekstil ikke inneholder farlige stoffer.

Hva betyr miljømerkingen?

Ikke alle vet at miljømerking og økologimerking er to forskjellige ting.

MILJØMERKING

Miljømerker skal sikre at ferdige tekstiler ikke inneholder skadelige stoffer. Miljømerking sier noe om hvilke stoffer som ikke er tillatt i tekstilene. Alle andre stoffer er da tillatt inntil de som utarbeider retningslinjene eventuelt får nye opplysninger om stoffer/kjemikalier som bør forbys fordi de er skadelige eller er mistenkt for å være skadelige. Miljømerking er ment å oppfordre til at industrien legger om til mer miljøvennlig produksjon.

ØKOLOGIMERKING

Det er forskjell på om fibrene er økologiske eller om det ferdige plagget er økologisk. Er kun fibrene økologisk, sier det ingen ting om behandlingen etterpå. Er plagget sertifisert som økologisk stiller det ekstra strenge krav fordi de definerer hvilke stoffer som er tillatt til bruk i fremstilling av økologiske tekstiler. For produsentene er det lettere å forholde seg til en liste over tillatte stoffer enn en liste med forbudte stoffer som stadig endrer seg når man finner nye stoffer å forby. Økologimerking krever også mer av fremstillingen av produktene (alt fra arbeidsforhold til utslipp) enn miljømerking alene gjør.

Ivn & Gots

GOTS-standarden krever at minimum 90% av fibrene i et tekstil skal være naturlig fiber (dvs. av plante- eller dyrefiber, som f.eks. bomull, ull, silke), maks 10% kan være syntetisk. For sokker og sportstøy kan 25% være syntetisk. I tillegg må 70% av de naturlige fibrene være av sertifisert økologisk opprinnelse.

GOTS har også en høyre grad av sertifisering som heter GOTS Organic, hvor 90% av de naturlige fibrene må være av økologisk opprinnelse. Med økologisk opprinnelse menes at det skal være av såkalt kbA- eller kbT-kvalitet. KbA vil si at det stammer fra sertifisert økologisk produksjon (bomull), mens kbT vil si at det stammer fra sertifisert økologisk dyrehold (ull).

IVN anser GOTS-standarden som et minimum av det som kreves for økologiske tekstiler og har i tillegg sin egen standard som de sertifiserer etter. Denne heter IVN BEST (eller bare BEST).
BEST krever at 100% av fibrene i et tekstil eller et plagg skal være av naturlige fibre og at 100% av dette skal være av kbA-/kbT-kvalitet. Syntetiske fibre kan bare brukes i opp til 5% for tilbehør (som knapper/glidelåser m.m. eller som elastikk i bråt eller blonder). Listen over tillatte stoffer til produksjon og farging er også strengere for BEST enn for GOTS.

Se linkene under for mer informasjon om IVN og GOTS:

www.naturtextil.com
www.gots-certification.org

Øko-tex 100

Vi har også produkter som er godkjente etter Øko-tex 100-standarden.

Øko-tex 100 er en godkjenning som også utføres av uavhengige organer, og som har vært i markedet en del lenger enn GOTS. Standarden er utarbeidet av to test-institutt i Tyskland og Østerrike og er mye benyttet.
Øko-tex 100 sikrer at produkter ikke inneholder stoffer som kan gi helseplager eller er skadelige for mennesker. Produktene testes av uavhengige laboratorier for innhold av skadelige stoffer etter liste over tillatte grenser.
Øko-tex 100 sier ikke noe om produktet er økologisk eller om fremstilling og produksjonsprosesser. Standarden sier bare noe om innholdet av skadelige stoffer i ferdig produkt.
Standarden deles inn flere produktklasser (med ulike krav) etter hvor nær huden produktene brukes. Den strengeste er produktklasse 1, som er for produkter som benyttes til baby og barn opp til 3 år (f.eks. soveskinn, tøyleker, sengetøy).

Se linken under for mer informasjon om Øko-tex 100:

www.oeko-tex.com

Det er ikke alle våre leverandører som er IVN-godkjente, eller som har produkter som er GOTS-, BEST- eller Øko-Tex 100-sertifisert. Vi etterstreber at alle våre produkter skal ha en slik godkjenning eller kunne vise til at de er trygge for miljø og forbruker. All ull som brukes i våre klær er kbT-sertifisert, selv om det ferdige produktet ikke nødvendigvis er GOTS/BEST-godkjent. Noen av våre produsenter er små, og slike godkjenninger medfører kostnader for produsentene. Ullen som inngår i produktene er likevel sertifisert, og plaggene er produsert i europeiske land som har strenge krav til arbeidsforhold og utslipp.

Trykk på knappen under for sertifiseringer etter produkt

Search engine powered by ElasticSuite © 2019 Nøstebarn. All rights reserved.