Misjon og visjon

Vår misjon 

Med entusiasme og kjærlighet for ubehandlet ull skaper vi i Nøstebarn favoritter for små og store. I valgene vi gjør kommer omtanke for mennesker, dyr og miljø alltid først.

Visjon

Alle små og store skal få gleden av å bruke ubehandlet ull.
Nøstebarn skal være det naturlige, trygge valget.

Nøstebarns verdier

O M T A N K E

 –  Omsorg

Vi har omsorg for små og store, både mennesker og dyr, fra fremstilling til bruk.

 –  Miljøvennlig
Vi tar hensyn til naturen, både nå og for fremtiden. Vi vil etterlate oss færrest mulig fotspor

 –  Trygg
Våre produkter skal være fri for alle stoffer som kan være skadelige.

 –  Aktuell
Vi skal være oppdatert på ting i tiden slik at vi kan skape aktuelle favoritter for små og store.

 –  Naturlig
Vi satser på ubehandlet ull og tilhørende naturlige produkter med strenge krav til fremstillingen

 –  Kunnskapsrik
Vi er en fagbutikk med lang erfaring og nærhet til kunder, utvikling og produksjon. Vi formidler vår kunnskap slik at kunden kan gjøre riktige valg.

 –  Etisk
Vi er åpen og ærlig i all vår kommunikasjon og følger etiske og juridiske retningslinjer. Vi etterstreber å ha de strengeste varesertifiseringer, for å sikre etisk fremstilling i alle ledd

VASK OG BRUKkeyboard_arrow_down
© 2019 Nøstebarn. All rights reserved.