Garving av lammeskinn

Vi tilbyr i dag lammeskinn fra en leverandør i Australia. Disse fraktes til Norge med båt. Vår leverandør bruker en kombinasjon av syntetisk garving og kromgarving. Det syntetiske middelet heter Relugan (fra produsenten BASF) og er det produktet som i stor grad har erstattet bruk av krom i garveprosesser verden over. Relugan er i følge produsenten miljøvennlig og binder seg 100% til huden i lammeskinnet, og ingen overflødige rester finnes i det ferdige produktet. Vår leverandør bruker i tillegg det som kalles Chrome Light additon – tilsetning av krom i garveprosessen for å gjøre skinnene mer vaskbare enn det som oppnås ved bruk av Relugan alene.

Krom som benyttes til garving er 3-verdig (Cr+3). Dette er en naturlig kromtilstand som finnes i ulike forbindelser i oss, i mat og i naturen rundt oss og som ikke anses som spesielt giftig. Cr+3 brukes bl.a som kosttilskudd for de som ikke får i seg nok krom gjennom daglig kosthold, og mangel på nok krom kan føre til utvikling av diabetes (se linker under for mer informasjon). 3-verdig krom er et viktig sporelement hos mennesker og andre pattedyr og har innflytelse på kroppens evne til å utskille insulin. 6-verdig krom (Cr+6) derimot, er svært giftig og helseskadelig. Dette brukes i dag ikke i noen form i garveprosesser, da det er forbudt. Det er mange år siden man gikk bort fra å bruke 6-verdig krom i garveprosesser på grunn av den høye helsefaren. Mye av skepsisen til kromgarving har nok bakgrunn i det som ble gjort da. Ved bruk av Cr+3 i garveprosesser i dag, kan industrien gjenvinne krom fra utslippene og bruke dette på ny i garveprosessen. Dette er med på å holde utslippene av krom fra garveindustrien svært lave.

Soveskinn

Våre soveskinn er testet og godkjent for bruk til baby av Woolmark og Australian Wool Testing Authority. Prosessene er også innenfor retningslinjene til European Chemicals Agency (et EU-byrå). Det er ingen rester etter rense- og garveprosesser i skinnet. Produksjon og avfallshåndtering er også strengt regulert gjennom regelverk og utslippstillatelser. Bruken av krom er omdiskutert, men vi føler oss trygge på at våre skinn er blant de beste man kan tilby som soveskinn for baby, og at dyr og mennesker i produksjonsprosessen er ivaretatt på best mulig måte. Vi har valgt å holde på disse skinnene da vi har svært gode erfarninger med disse gjennom mange år, og de holder seg fine etter vask, dersom man følger vår vaskeanvisning.

Leverandøren av skinnene er sertifisert for Animal Welfare. Les mer på sertifiseringsorganets nettside.
Australian Wool Testing Authority har godkjent skinnene for bruk til spedbarn. Les mer på AWTAs nettside.

Det er de samme skinnene som er brukt til å produsere våre vognposer i mørk blå cordfløyel. Vi har fra sesongen 2010/2011 også tilbudt vognposer i våre butikker med trekk i grå cordfløyel eller grå nylon. Disse posene er laget i Tyskland med skinn som er kromgarvet. Det finnes også andre metoder for garving av skinn, og den mest miljøvennlige er gjerne vegetabilsk – eller plantegarving. Da kan man blant annet benytte ekstrakt fra mimosa-tre eller kastanjetre. Skinn garvet på denne måten kan ikke vaskes. Man kan også behandle skinn med en kombinasjon av plante- og syntetisk garving.

Garvemetoder

Alle skinn må garves, ellers råtner de. Forskjellige garvemetoder gir forskjellig resultat, og valg av garvemetode blir derfor en avveining mellom egenskapene til det ferdiggarvede skinnet opp mot garvestoffene som blir brukt. Hvilken metode som er mest miljøvennlig er også diskutabelt. Velger man den mest miljøvennlige garvingen som nok er mimosagarvede skinn eller andre vegetabilske garvemåter, kan ikke skinnene vaskes, da skinnet blir stivt hvis det blir vått. De må derfor renses hvis de skal rengjøres. Relugangarvede skinn er vaskbare men vil endre seg noe ved vask, kanskje bli litt fastere og litt mer ruglete i læret. Kromgarvede skinn er de som tåler vask best. Både Relugangarvede og kromgarvede skinn kan vaskes på ullprogram med f eks Nøstebarns økologiske ullsåpe.

Mimosagarving

For å gi deg som kunde flere valgmuligheter vil Nøstebarn også tilby Mimosagarvede skinn. For mer informasjon viser vi til følgende linker som omhandler garving og krom:

 

Selvrensende soveskinn

Vi vil gjerne i denne forbindelse presisere at soveskinn inneholder lanolin (ullfett) også etter rensing og garving, og er av den grunn nærmest selvrensende og trenger sjelden vask. Lufting og banking er ofte tilstrekkelig. Avhengig av renseprosessene ved garving vil ulike metoder fjerne mer eller mindre av dette ullfettet. Lukter det nye skinnet ”sau”, så er mye lanolin bevart, mens luktfrie skinn inneholder mindre lanolin. Jo mer lanolin, jo bedre selvrensende effekt og jo mer motstandsdyktig mot skitt og smuss. Sauelukt i det nye skinnet vil forsvinne over tid ved bruk og lufting.

VASK OG BRUKkeyboard_arrow_down
© 2019 Nøstebarn. All rights reserved.